Górnictwo i wydobywanie – lista firm, katalog kopalni, rejestr kopalni w Polsce

Dzień dobry, w ostatnim wpisie omawiałam bazę firm rolniczych (rejestr przedsiębiorstw rolnych), natomiast dziś chciałabym opowiedzieć Państwu o polskich firmach branży GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE. Jeśli szukają Państwo takiego rejestru to jak najbardziej zapraszam do przeczytania poniższego tekstu a następnie do współpracy.

Branża Górnictwo i Wydobywanie opisana jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności w Sekcji B.

Cała sekcja B podzielona została na pięć odrębnych działów:

  • WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
  • GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
  • GÓRNICTWO RUD METALI
  • POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
  • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Jeżeli chodzi o wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego to zaznaczyć trzeba, iż obie z tych działalności posiadają swoje odrębne numery PKD, zatem mogę dla Państwa utworzyć plik osobno z kopalniami węgla kamiennego oraz osobno z kopalniami węgla brunatnego.

Podobnie rzecz ma się z ropą naftową i gazem ziemnym: tutaj też obie z tych działalności posiadają swój odrębny numer PKD i mogę utworzyć dla Państwa dwa osobne pliki: osobno podmioty działające w obszarze wydobywania gazu i osobno ( w osobnym pliku Excel) podmioty wykonujące działalność w zakresie wydobywania ropy naftowej.

Jeśli chodzi o górnictwo rud metali, to ustawodawca podzielił takowe podmioty w sposób następujący:

07.10.Z Górnictwo rud żelaza
07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru
07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Przedostatni dział sekcji GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE to „pozostałe górnictwo i wydobywanie” i obejmuje ono następującą działalność:

08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
08.92.Z Wydobywanie torfu
08.93.Z Wydobywanie soli
08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Jeśli poszukują Państwo listy (spisu, rejestru) kopalni w Polsce i podmiotów wykonujących działalność opisaną powyżej, to jak najbardziej mogę dla Państwa takie zestawienie wykonać. Jestem researcherem, czyli zajmuję się wyszukiwaniem informacji w internecie. Poniżej przygotowałam odpowiedzi na najczęstsze pytania moich klientów.

Ile w Polsce jest kopalni?

Biorąc pod uwagę wszelaką działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem, to jest to liczba kilku tysięcy podmiotów.

Czy na stronie malinawasowska.pl mogę zamówić rejestr kopalni w Polsce lub rejestr podmiotów wykonujących działalność w branży Górnictwo i Wydobywanie?

Tak, oczywiście, właśnie tym się zajmuję.

Rejestr kopalni w Polsce – w jakiej formie otrzymam zestawienie (wykaz)?

Jeśli zdecydują się Państwo zamówić u mnie wykonanie rejestru kopalni (przedsiębiorstw z branży górnictwo i wydobywanie), to wykaz ten otrzymają Państwo w formie pliku Excel, który to z kolei wysłany zostanie do Państwa na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Lista kopalni i firm wydobywczych – jak długo czeka się na wykonanie takiej bazy danych?

W związku z tym, iż w mojej pracy wykorzystuję szereg aplikacji (programów komputerowych), które przeszukują sieć internetową, wykonanie takiego wykazu kopalni zajmie mi zaledwie jeden dzień roboczy.

Katalog kopalni – co dokładnie otrzymam w pliku Excel? Jaki to będzie zakres danych?

W pliku znaleźć się mogą takie informacje jak nazwa, adres, telefon, fax, www, e-mail, NIP, Regon, KRS, wielkość zatrudnienia, a nawet imię i nazwisko osoby zarządzającej, słowem wszystko to, co uda mi się znaleźć w internecie.

Lista kopalni w Polsce – z jakiego regionu będą pochodzić dane?

W zależności od Państwa zapotrzebowania wykonana przeze mnie baza może dotyczyć obszaru całej Polski, wybranego województwa, lub jednego miasta. Proszę jednak zauważyć, iż w skali całego kraju liczba firm tego sektora gospodarki nie jest zbyt wielka, zatem ograniczenie wyników do jednego województwa lub miasta sprawi, iż liczba podmiotów może być naprawdę mała lub zerowa.

Rejestr polskich kopalni – czy taka baza zawiera lub może zawierać dane osobowe?

Tak, mimo iż mówimy o rejestrze podmiotów w przeważającej części rejestrowanych w KRS, to może się zdarzyć, iż w bazie znajdzie się niewielka liczba informacji, które mogą być danymi osobowymi. Z tego powodu zamawiając wykonanie takowej bazy zawsze warto liczyć się z tym, iż mogą się w niej znaleźć dane osobowe. Nie ma jednak powodu, by rezygnować z przetwarzania takiego zbioru, wystarczy działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, co nie jest wcale trudne i skomplikowane. W sytuacji, gdy zdecydują się Państwo zamówić u mnie rejestr kopalni czy też rejestr firm wydobywczych, otrzymają Państwo fakturę i umowę, w której jasno i dokładnie zostaną opisane wszystkie obowiązku wynikające z przetwarzania zbioru danych firm, w których mogą pojawić sie dane osobowe.

 

Komentarze zostały zablokowane.