Manifest październikowy

To jest mój osobisty, intymny, emocjonalny tekst napisany po październikowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którzy orzekł że aborcja ze względu na ciężkie nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z Ustawą Zasadniczą, stąd jego tytuł „manifest październikowy”.

 1. żądamy natychmiastowego rozpoczęcia prac nad nową ustawą dotyczącą aborcji
 2. żądamy wpisania do Konstytucji prawa do rzetelnej edukacji seksualnej jako niezbywalnego prawa człowieka
 3. żądamy wpisania do Konstytucji prawa do bezpłatnej antykoncepcji tak samo, jak prawa do opieki zdrowotnej
 4. żądamy rozwiązania sejmu i rozpisania nowych, przedterminowych wyborów parlamentarnych
 5. żądamy, aby przestrzegane były zapisy ustawy o publicznej telewizji i radiu, która to ustawa nakazuje, aby media publiczne były bezstronne i pluralistyczne. Żądamy postawienia przed sądem prezesa Telewizji Polskiej pana Kurskiego. Telewizja publiczna jest dobrem WSZYSTKICH Polaków. Żądamy umożliwienia powrotu do pracy wszystkim zwolnionym z publicznego radia i telewizji.
 6. żądamy rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, żądamy przywrócenia trójpodziału władzy, żądamy aby władza sądownicza była NIEZALEŻNA od władzy wykonawczej i ustawodawczej!!!
 7. żądamy całkowicie nowej, nowoczesnej EDUKACJI. Dzieci nie mają się uczyć jak jest zbudowana żaba, ale jak jest zbudowany człowiek. Dlaczego jest taki przedmiot jak „historia” a nie ma takiego przedmiotu jak „przyszłość”? Dlaczego w szkole więcej jest religii niż informatyki? Dlaczego dzieci w wieku szkolnym pracują nad nauką od 8 do 22 wieczorem? Dlaczego mamy nowoczesne samochody i telefony, a mamy edukację wymyśloną trzysta lat temu? Religia niechaj wróci do kościołów, a lekcje religii w szkole zastąpić nauczaniem takich przedmiotów jak etyka, religioznawstwo, ekonomia, psychologia! Żądamy, aby szkoła przygotowywała do ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE!!!
 8. żądamy edukacji do samodzielności, a osobom naprawdę niesamodzielnym żądamy zapewnienia godnego życia. Renta 900 zł? Kaczyński tyle wydaje na żwirek do kuwety!!!
 9. żądamy, aby cała działalność kościołów była finansowana tylko przez dobrowolne składki wiernych
 10. żądamy osadzenia w więzieniach wszystkich bezkarnych dotychczas pedofili
 11. żądamy powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Panią Zuzannę Rudzińskiej -Bluszcz
 12. żądamy, aby politycy zajęli się ekologią i sprawnym państwem, a nie ideologią. Żądamy uproszczenia podatków, żądamy cyfryzacji i informatyzacji urzędów, usprawnienia ich prac oraz usprawnienia działania sądów. Żądamy przyjaznego państwa bez absurdów i biurokracji!
 13. żądamy związków partnerskich bez względu na płeć
 14. żądamy procesów sądowych wszystkich polityków odwołujących się do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej i NSDAP
 15. żądamy delegalizacji wszystkich organizacji rasistowskich, faszystowskich, nazistowskich i odwołujących się do ideologii NSDAP
 16. żądamy postawienia przed sądem wszystkich, którzy kwestionują demokrację i prawa człowieka
 17. żądamy opublikowania listy wszystkich szpitali w Polsce oraz informacją ile w każdym z nich jest wolnych łóżek, wolnych aparatów do tlenoterapii, wolnych respiratorów i urządzeń ECMO
 18. żądamy utworzenia narodowej strategii walki z COVID: strategii która planuje jak zabezpieczyć w czasie pandemii wodę, żywność, leczenie, jak zabezpieczyć funkcjonowanie infrastruktury krytycznej
 19. żądamy rozliczenia WICEPREMIERA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA Jarosława Kaczyńskiego za to, jak kraj zapewnia pomoc gospodarczą i medyczną obywatelom w czasie pandemii, rozliczenie Kaczyńskiego za każdego zmarłego pacjenta który nie doczekał pomocy medycznej!

I na koniec żądanie ostatnie do PiS i Konfederacji: WYPIERDALAĆ!!!!!!!!!!!!!!

25.10.2020